Kontakty na vybrané pracovníky družstva

Tel. ústředna : 388 412 135
FAX ústředí : 388 415 443

Josef Vyskočil
předseda družstva

telefon: 388 411 143, 388411682
mobil: 723 842 725
e-mail: predseda@jednotavimperk.cz

Marie Kunešová
místopředsedkyně družstva

telefon: 388 412 071,
mobil: 602 157 480
e-mail: kunesova@jednotavimperk.cz

sekretariát předsedy, členské vztahy

telefon: 388 412 080
e-mail: sekretariat@jednotavimperk.cz

právník

telefon: 388 412 080
e-mail: pravnik@jednotavimperk.cz

vedoucí ekonomického odboru

telefon: 388 412 073
e-mail: ekonom@jednotavimperk.cz

útvar statistiky a plánování telefon: 388 412 079
e-mail: statistika@jednotavimperk.cz

všeobecná účtárna

telefon: 388 412 072
e-mail: uctarna@jednotavimperk.cz

kontrolní účtárna

telefon: 388 412 136
kontrolni.uctarna@jednotavimperk.cz

vedoucí provozní oddělení

telefon: 388 411 684
e-mail: provozni@jednotavimperk.cz

provozní oddělení - instruktor

telefon: 388 412 076
e-mail: instruktor@jednotavimperk.cz

vedoucí obchodního útvaru

telefon: 388 414 450
e-mail: obchodni@jednotavimperk.cz

vedoucí provozně technického odboru

telefon: 388 411 682
e-mail: technicke@jednotavimperk.cz

personální útvar

telefon: 388 412 070
e-mail: personalni@jednotavimperk.cz

mzdové oddělění

telefon: 388 412 137
e-mail: mzdy@jednotavimperk.cz

správce sítí, informatik

telefon: 388 412 135
e-mail: informatik@jednotavimperk.cz

vedoucí údržby, BOZP, PO telefon: 388 412 077
e-mail: udrzba@jednotavimperk.cz

1. máje 200, 385 12 Vimperk
Najdete nás zde (Mapy.cz)