Rok vzniku :1919
Obchodní firma: Jednota, spotřební družstvo ve Vimperku
Sídlo družstva: 1.máje 200, 385 12 Vimperk
Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích.
Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů.
Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.
Členové družstva neručí za závazky družstva.
Právní poměry družstva upravuje obchodní zákoník a stanovy družstva.
Družstvo je členem Svazu českých a moravských spotřebních družstev.

Předmětem činnosti družstva je:

a) činnost podnikatelská – provozování živností:

- Velkoobchod v plném rozsahu

- Maloobchod se smíšeným zbožím v plném rozsahu

- Specializovaný maloobchod v plném rozsahu

- Maloobchodní prodej a pronájem záznamů zvukových a zvukově obrazových záznamů a jejich nosičů v plném rozsahu

- Maloobchod tabákovými výrobky v plném rozsahu

- Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny v plném rozsahu

- Maloobchod použitým zbožím v plném rozsahu

- Pronájem a půjčování věcí movitých

- Zpracování dat, služby databank, správa sítí

- Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

- Řeznictví a uzenářství

- Hostinská činnost

- Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků.

- Nákup prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1 000 kg skladovací kapacity včetně

- Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

b) další činnosti

- Pronájem nemovitostí

- Zajištění praktického vyučování žáků