Členská schůze se koná dne 15.6.2021

P O Z V Á N K A
Představenstvo Jednoty, spotřebního družstva ve Vimperku svolává
podle článku 19 odst. 3 Stanov družstva
XVI. řádnou členskou schůzi Jednoty, spotřebního družstva ve Vimperku
která se bude konat dne 15. června 2021 od 13:00 hodin
v Hotelu Zlatá hvězda ve Vimperku, ul. 1. máje 113
Prezence bude probíhat od 11:30 do 12:30 hodin