Historie

Naše spotřební družstvo je tradiční česká firma. Na okrese Prachatice, kde působíme, bylo první
konzumní a úsporné družstvo založeno v roce 1919, v roce 1945 po osvobození zde působilo Okresní
hospodářské družstvo se sídlem v Prachaticích, po roce 1949 družstvo Vpřed. Počátkem 50let byla
přejmenována všechna spotřební družstva na jednotný název Jednota, na Vimpersku působila v rámci
bývalého okresu Vimperk a Strakonice Jednota, lidové spotřební družstvo Strakonice, která měla sídlo
ve Volyni. V letech 1953 – 1956 byla utvořena menší vesnická družstva a z nich sloučením v roce 1957
ustavena Jednota, lidové spotřební družstvo ve Vimperku. Po územní reorganizaci státní správy v roce
1960 a na základě rozhodnutí, že na území jednoho okresu bude působit jedno družstvo, proběhlo dne
19. 6. 1960 společné shromáždění delegátů a sloučení Jednoty Vimperk a Jednoty Prachatice, vznikla
Jednota, lidové spotřební družstvo Prachatice se sídlem ve Vimperku. Od roku 1978 zní název družstva
Jednota, spotřební družstvo ve Vimperku. Po roce 1990 proběhla transformace družstva, byly
vypořádány restituční nároky oprávněných osob, zrušeny některé oblasti činnosti – výkup, pojízdné
prodejny, postupně byly odprodány hotely a restaurace. V roce 2005 – 2006 byla provedena
transformace členské základny.