Družstvo

Orgány družstva

Orgány družstva jsou:
a) členská schůze – nejvyšší orgán družstva se schází jednou ročně
b) představenstvo
c) kontrolní komise


představenstvo družstva
Josef Vyskočil, předseda družstva
Marie Kunešová, místopředseda družstva
JUDr. Hana Krejčová, členka představenstva
Jan Pavlík, člen představenstva
Václava Křížová, členka představenstva
Jana Půbalová, členka představenstva
Karla Sedláková, členka představenstva
Ing.Lenka Vyskočilová, členka představenstva
Josef Sarauer, člen představenstva

kontrolní komise družstva
František Scherer, předseda komise
Šárka Chvalová, místopředsedkyně komise
Marie Křížová , členka
Dagmar Pořická, členka
Hana Trojková , členka