Členství

Členství v družstvu

Jednota, spotřební družstvo ve Vimperku má v současné době cca 350 členů, členství v družstvu je
dobrovolné, o přijetí za člena rozhoduje v souladu se stanovami družstva představenstvo. Základní
členský vklad činí 2.000,- Kč. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze.

2021 POZVÁNKA

2021 ORGANIZAČNÍ POKYNY

2021 JEDNACÍ ŘÁD

2021 PLNÁ MOC

2021 Podmínky účasti COVID

ROK 2021 úplné znění