Členství

Členství v družstvu

Jednota, spotřební družstvo ve Vimperku má v současné době cca 350 členů, členství v družstvu je
dobrovolné, o přijetí za člena rozhoduje v souladu se stanovami družstva představenstvo. Základní
členský vklad činí 2.000,- Kč. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze.

2023 POZVÁNKA

2023 ORGANIZAČNÍ POKYNY

2023 JEDNACÍ ŘÁD

2023 PLNÁ MOC

STANOVY