Členství

Členství v družstvu

Jednota, spotřební družstvo ve Vimperku má v současné době cca 350 členů, členství v družstvu je
dobrovolné, o přijetí za člena rozhoduje v souladu se stanovami družstva představenstvo. Základní
členský vklad činí 2.000,- Kč. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze.

2022 POZVÁNKA

2022 ORGANIZAČNÍ POKYNY

2022 JEDNACÍ ŘÁD

2022 PLNÁ MOC

STANOVY