Oznámení dle směrnice o ochraně oznamovatele

 

Upozornění:

Ochrana nenáleží oznamovateli uvádějící vědomě nepravdivé skutečnosti.

Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle zákona o ochraně oznamovatelů a lze za tento přestupek uložit pokutu do 50 000 Kč.

Anonymní oznámení nebudou povinným subjektem přijímána ani vyřizována. Anonymním oznamovatelům nenáleží ochrana dle zákona o ochraně oznamovatelů.

 

Povinné informace ke zveřejnění dálkovým přístupem.pdf – PDF, 223 kB