Dotace z Jihočeského kraje pro rok 2021

V roce 2021 nám byla poskytnuta podpora na mzdové náklady na provoz venkovských prodejen.

.