Dotace z Jihočeského kraje pro rok 2020

V roce 2020 nám byla poskytnuta podpora na mzdové náklady na provoz venkovských prodejen.

.