DOTACE z programu „Obchůdek 21“

Byla nám schválena žádost o podporu venkovských prodejen z dotačního programu Obchůdek 21.
Program je zaměřen na provozní náklady a díky této žádosti  se nám podařilo získat podporu pro dvě naše provozovny – v Lenoře a v Nové Peci.