Pomoc dětem!

Pomohli jsme k nákupu sociálního automobilu, který byl zakoupen pomocí reklamních bannerů na karoserii.
Automobil bude sloužit dětem z dětského domova Žichovec.
Věříme, že takovéto projekty mají smysl! ♥