Přispěli jsme k úspoře emisí

Svojí účastí v Systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů jsme přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.
A pokračujeme……